Nâng cao trách nhiệm cộng đồng ứng phó với thiên tai

- Theo Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13-02-2019 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 15 đến 22-5 hằng năm sẽ được lấy làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững.

Yêu cầu việc tổ chức bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức và phải huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng, chống thiên tai.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, các hoạt động trong tuần lễ gồm: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ; hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả cho các nhóm đối tượng trong cộng đồng; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, chuẩn bị các điều kiện ứng phó; các mô hình, bài học kinh nghiệm về phòng chống thiên tai... Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; thông qua lễ phát động, ra quân, hội nghị, hội thảo... Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện các biện pháp nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng, chống thiên tai; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó trong toàn cộng đồng...

Để công tác phòng, chống thiên tai đạt hiệu quả, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nội dung Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13-02-2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức về công tác này. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống thiên tai; tăng cường công tác quản lý nhà nước, trong đó đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, cần chú ý tổ chức thực hiện những công việc để đối phó với mưa, bão, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất và thiên tai khác. Chú trọng kiểm tra, rà soát và có phương án nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn; công tác chuẩn bị phòng ngừa, ứng phó thiên tai tại các cấp, các ngành, đơn vị và nhân dân theo phương châm “4 tại chỗ”; rà soát và cắm biển báo tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao xảy ra thiên tai...

Dự báo thời tiết tiếp tục có diễn biến bất thường, cực đoan đang đặt ra vấn đề về sự chủ động, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng nhằm ứng phó hiệu quả đối với thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục