Niềm tin và kỳ vọng

- Năm 2020, một năm với biết bao nhiêu biến động khó lường, một năm với đầy ắp các sự kiện chính trị quan trọng đã khép lại. Đón chào năm mới 2021 với những kết quả đã đạt được, mỗi chúng ta đều cảm thấy tự tin và tràn đầy niềm hy vọng trước những thời cơ và vận hội mới.

Chặng đường năm 2020 mà tỉnh ta vừa đi qua gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh tình hình chung trên thế giới, khu vực và của nước ta, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn và bão lũ ở miền Trung đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của tỉnh. Nhưng với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, sự hành động quyết liệt, trách nhiệm của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của Tuyên Quang vẫn đạt được những kết quả nổi bật, rất đáng tự hào.

Ngay từ đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã được triển khai tích cực, toàn diện, linh hoạt, đặc biệt là trong việc thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả; vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh vẫn đạt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với năm 2019. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 7,16% so với năm 2019; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,15% so với năm 2019; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng thêm 4% so với năm 2019; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 2.309 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Thu hút đầu tư tiếp tục được duy trì, nhiều dự án, công trình lớn được hoàn thành...

Đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã nông thôn mới nâng cao. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,02%; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố. Đặc biệt trong năm 2020, Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành công của đại hội Đảng bộ các cấp góp phần khơi dậy niềm tự hào, tạo khí thế phấn khởi, tự tin để xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp. 

Bước sang năm 2021, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; năm có nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang... 

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, từ những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, mỗi ngành, mỗi địa phương trong tỉnh cần năng động, sáng tạo hơn nữa để có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong xây dựng các chương trình, kế hoạch, các đề án, dự án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, dựa vào dân, huy động sức mạnh toàn dân thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025: “Đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”.                                

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục