Phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

- Cách đây 94 năm, tờ báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên vào ngày 21-6-1925, đánh dấu sự ra đời của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí Cách mạng Việt Nam không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở bất cứ cương vị nào, hoàn cảnh nào, những nhà báo cách mạng luôn phát huy phẩm chất cao quý, đó là trung thực, dũng cảm, luôn giữ “cái tâm” và ngòi bút trong sáng, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Cùng với sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đến nay tỉnh ta đã có 3 cơ quan báo chí (Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tân Trào); bên cạnh đó, tỉnh có 1 tạp chí, 1 đặc san, 21 bản tin, tập san, 29 cổng/trang thông tin điện tử, 3 cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện thường trú tại Tuyên Quang. Toàn tỉnh có trên 300 người đang làm việc trong các cơ quan báo chí và quản lý báo chí. 

Báo chí của tỉnh luôn giữ vững tôn chỉ mục đích; thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền; là diễn đàn của Nhân Dân. Báo chí thông tin trung thực về tình hình mọi mặt của tỉnh, tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước, của địa phương và Nhân Dân; thường xuyên chuyển tải nhanh chóng, kịp thời tới bạn đọc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương, cơ chế chính sách của tỉnh; phản ánh và hướng dẫn dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu độc; tăng cường tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, nét đẹp văn hóa, hình ảnh đất và người Tuyên Quang tới mọi miền đất nước và ra nước ngoài.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh, sự cộng tác nhiệt tình của cộng tác viên và bạn đọc, sự ủng hộ của các bạn đồng nghiệp..., các thế hệ người làm báo của tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, xây dựng báo, đài ngày càng phát triển. Những người làm báo của tỉnh khẳng định, bằng ngòi bút và trí tuệ, dưới ánh sáng Nghị quyết của Đảng, đã đoàn kết phát huy truyền thống, nêu cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền, sự tin yêu của nhân dân, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. 

Trong thời gian tới, để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà nguyện kế thừa và phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang, tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát thực tiễn, không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc những quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng thấm sâu vào cuộc sống, phản ánh sâu sắc thành tựu của tỉnh cũng như phát hiện, phản ánh, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, chất lượng cuộc sống của nhân dân các dân tộc ngày càng được cải thiện và nâng cao. 

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục