Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong xây dựng và chỉnh đốn đảng

- Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận, đoàn kết cao trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Một trong những kinh nghiệm được rút ra qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở tỉnh ta là phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Thông qua việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm, các cấp ủy đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế với những giải pháp cụ thể sát với thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Nhờ vậy, nhiều việc cấp bách, nổi cộm mà nhân dân quan tâm đã được tập trung giải quyết có kết quả.

Đặc biệt, để phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới, trách nhiệm nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao việc đột phá, đổi mới cho 22 đồng chí với 52 việc; năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 giao cho 64 đồng chí với 221 việc. Đây là những đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đang giữ cương vị chủ chốt, người đứng đầu của các địa phương và các ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Nội dung việc đột phá, đổi mới được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao tập trung vào giải quyết những vấn đề cấp thiết của ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị do cán bộ trực tiếp lãnh đạo, quản lý…

Sau một năm thực hiện, các công việc được “đặt hàng” có chuyển biến rất tích cực, nhiều việc đã có kết quả, sản phẩm cụ thể, các việc tồn đọng kéo dài được giải quyết, nhiều việc mới đem lại hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị. Những kết quả đã đạt được cũng góp phần khích lệ cán bộ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để khẳng định năng lực, khẳng định vai trò của người đứng đầu, gương mẫu để cán bộ, đảng viên noi theo. Góp phần tích cực để Đảng bộ tỉnh đạt được mục tiêu trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sư trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu của Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Để tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh tiếp tục xác định tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Trong đó tăng cường nêu gương về phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xung phong đảm nhận việc khó, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, bệnh thành tích, chủ quan, vô cảm trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. 

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục