Thực hiện tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với các ứng viên

- Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được thực hiện tại các thôn, tổ dân phố nơi các ứng cử viên cư trú. Đây là một việc làm hết sức quan trọng để lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn và thực sự tiêu biểu, có thể coi đây là một cuộc “lấy phiếu” tín nhiệm của các ứng cử viên.

Để bảo đảm việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri đảm bảo tính khách quan, dân chủ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở đã có kế hoạch với những nội dung hướng dẫn cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người ứng cử về thôn, tổ dân phố lắng nghe ý kiến góp ý, nhận xét của cử tri. Thông qua các hội nghị này cũng giúp cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những người được giới thiệu trong danh sách sơ bộ để lập danh sách người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri tại hội nghị hiệp thương lần ba.

Điểm mới trong kỳ bầu cử lần này là những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú sẽ không được đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét quyết định.

Thực tế qua các hội nghị cử tri nơi cư trú cho thấy, những ứng viên nào thường xuyên giữ mối liên hệ với nơi cư trú, chăm lo, quan tâm bởi đời sống nhân dân sẽ được nhân dân ủng hộ và ngược lại. Chính vì vậy công tác tổ chức thật tốt, nghiêm túc việc lấy ý kiến cử tri sẽ là bước quan trọng đánh giá chất lượng của các ứng viên, đồng thời cũng là sự đánh giá về ý thức, trách nhiệm của mỗi cử tri đối với việc giới thiệu để lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục