Tương lai rạng rỡ

TQĐT - Năm 2018 là năm bản lề của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với sự đoàn kết, nỗ lực của hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chăm lo; đời sống nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị được tăng cường.

Chúng ta bước sang năm mới 2019 với rất nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Để đạt được mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục khai thác tiềm năng, huy động tối đa các nguồn lực, quyết liệt thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, các nhóm giải pháp chủ yếu.

Toàn tỉnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ; phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, thực hiện mỗi huyện một đến hai sản phẩm, mỗi xa một sản phẩm chủ lực, xây dựng nông thôn mới bảo đảm các tiêu chí vững chắc; từng bước đầu tư phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng hướng tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển mạnh doanh nghiệp; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm, nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an toàn thực phẩm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chúng ta tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Tỉnh ủy, sự giám sát thường xuyên, chặt chẽ của HĐND tỉnh, sự quản lý, điều hành quyết liệt, linh hoạt của UBND tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận tham gia tich cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, chúng ta sẽ thu được kết quả to lớn trong năm tới và các năm tiếp theo.

Trước mắt chung ta, năm mới 2019 mở ra với tương lai rạng rỡ, cho phép chúng ta kỳ vọng vào một Tuyên Quang phát triển bứt phá trở thành một tỉnh giàu có, hiện đại, văn minh, thanh bình, đáng sống!

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục