Xuân kỳ vọng

Tuyên Quang Xuân Bính Thân - Năm Ất Mùi 2015 đã qua, khép lại một chặng đường bộn bề công việc, đầy khó khăn thử thách và cũng gặt hái được những thành quả to lớn.

Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP 15%, GRDP bình quân đầu người 29,3 triệu đồng, 20/20 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Đại hội đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn được tổ chức thành công đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào cả nước và du khách nước ngoài. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Hoạt động đối ngoại và công tác xúc tiến đầu tư đạt kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường.

Những thành quả ấy bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn, sát thực tiễn của các cấp ủy đảng, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc tích cực của toàn hệ thống chính trị, là kết quả của truyền thống đoàn kết, trên dưới một lòng nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Năm Bính Thân 2016 là năm đầu tiên Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Những thành tựu quan trọng đạt được cùng với các nhiệm vụ, giải pháp đúng đắn do Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra chính là hành trang quý báu để chúng ta tự tin, phấn chấn, quyết tâm bước vào một mùa xuân mới với kỳ vọng to lớn ở một tương lai tươi sáng. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ đoàn kết, thống nhất, tập trung đột phá, khai thác tiềm năng, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, xứng đáng với vị thế quê hương cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục