Tiếng việt | English

Bố trí đảng viên sinh hoạt tại cơ sở giúp cán bộ gần dân, hiểu dân

- Thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 254-KH/TU ngày 06-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn (chi bộ cơ quan xã) đến hết tháng 4-2019, 12/12 chi bộ cơ quan xã trên địa bàn huyện Na Hang đã tiến hành giải thể và tổ chức phân công lãnh đạo, đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã về sinh hoạt với các chi bộ cơ sở thôn, bản, tổ dân phố. Đến nay, tất cả các chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã tiếp nhận đảng viên mới đến sinh hoạt. Na Hang là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành chủ trương này.

Đồng chí La Văn Đường, Phó Chủ tịch UBND xã Năng Khả (ngoài cùng bên trái)
trao đổi cùng các đảng viên Chi bộ thôn Bản Tùn, xã Năng Khả.

Đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Na Hang cho biết, quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy đối với Đảng ủy các xã, thị trấn sau khi giải thể chi bộ cơ quan là phân công các đồng chí lãnh đạo chủ chốt xuống sinh hoạt tại những chi bộ ở những thôn, bản có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, chi bộ yếu kém. Sau khi tiếp nhận đảng viên chuyển sinh hoạt đảng từ chi bộ cơ quan xã, thị trấn về sinh hoạt, nếu chi bộ có đủ số lượng từ 9 đảng viên chính thức trở lên, có thể đề nghị Đảng ủy cơ sở chỉ định bổ sung Chi ủy, Phó Bí thư chi bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Tương Hoàng Văn Hoan được Đảng ủy xã phân công sinh hoạt tại thôn Nà Coóc. Đây là thôn khó khăn và xa trung tâm xã nhất (19 km) và cũng là thôn khó khăn, chi bộ yếu kém nhất của xã. Theo đồng chí Hoàng Văn Hoan, về sinh hoạt tại cơ sở, vấn đề cơ bản nhất đồng chí nhận thấy là trình độ của đội ngũ đảng viên còn hạn chế, dẫn đến việc triển khai các chủ trương, nghị quyết còn lúng túng. Một số nhiệm vụ của thôn về phát triển sản xuất chưa được phân công rõ vai trò, trách nhiệm cho các tổ chức đoàn thể, cá nhân. Qua đây, đồng chí đã đề xuất với chi bộ một số giải pháp về công tác phát triển đảng viên mới, lựa chọn những người trẻ có trình độ, giúp đỡ để rèn luyện, phấn đấu được kết nạp Đảng.

Đồng chí La Văn Đường, Phó Chủ tịch UBND xã Năng Khả cùng đồng chí Bí thư Đoàn xã được phân công sinh hoạt tại Chi bộ thôn Bản Tùn. Với vai trò là lãnh đạo xã, tại các kỳ sinh hoạt chi bộ đồng chí Đường đã gợi ý nhiều việc của thôn để đưa ra bàn bạc. Cụ thể phải phân công, giao trách nhiệm cho từng đảng viên giúp đỡ 10 hộ nghèo còn lại của thôn; tiếp tục thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nhất là tiêu chí môi trường. Qua tham mưu của đồng chí Đường, công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và phương hướng nhiệm vụ tháng tới được rõ ràng hơn, việc thực hiện cũng quyết liệt hơn.  
Chi bộ thôn Khuổi Phầy, xã Hồng Thái tiếp nhận 3 đồng chí là đảng viên chi bộ cơ quan xã về sinh hoạt.

Đồng chí Hoàng Văn Tài, Bí thư Chi bộ thôn cho biết, từ khi có các đồng chí đảng viên chi bộ cơ quan về sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt của chi bộ được nâng cao hơn, các chủ đề sinh hoạt được triển khai rõ ràng. Bên cạnh đó, qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên là cán bộ chủ chốt của xã đã thông tin kịp thời đến mọi thành viên trong chi bộ những chủ trương, định hướng của xã, của huyện, nhất là thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để thực hiện. Điển hình như việc tổ chức mở rộng diện tích đất trồng lê, sau khi được quán triệt chủ trương, chi bộ phân công các đồng chí có trách nhiệm tuyên truyền vận động những hộ có diện tích đất phù hợp tiến hành trồng một cách nhanh chóng, thuận lợi.  

Có thể khẳng định, việc phân công lãnh đạo, đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã về sinh hoạt với các chi bộ cơ sở, đã nâng cao được chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở. Sinh hoạt ở cơ sở giúp cán bộ, đảng viên đương chức có thời gian để gần dân, sát dân, trực tiếp lắng nghe ý kiến từ nhân dân. Đồng thời, vừa phản ánh, thông tin kịp thời về tình hình địa phương đến đảng viên chi bộ cơ sở, vừa chịu sự giám sát, đánh giá của cơ sở, góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục