Tiếng việt | English

Chuyển biến tích cực từ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

- Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Với sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng SHCB, thời gian qua cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện đồng bộ. Chất lượng SHCB đã có nhiều chuyển biến, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên.

Gắn kết với cơ sở

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng SHCB như: Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi, dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư trú; ban hành quy định về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ; về trách nhiệm của cấp ủy viên và cán bộ, công chức cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp trong việc dự sinh hoạt chi bộ thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy...

Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn một số nội dung SHCB trong các loại hình chi bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch dự SHCB và trao đổi nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hàng tháng, Ban cử cán bộ, chuyên viên dự SHCB, kết hợp trao đổi nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng với các cấp ủy, ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Các huyện, thành ủy phân công cấp ủy và cán bộ các ban xây dựng Đảng về dự sinh hoạt với chi bộ nông thôn, tổ nhân dân nơi đã được phân công theo dõi. 


Lãnh đạo phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) dự sinh hoạt với Chi bộ tổ 3, phường Tân Hà.

Trong năm 2019, tỉnh đã thực hiện chủ trương giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. Sau khi giải thể, các đảng viên đã được phân công nhiệm vụ dự sinh hoạt tại các chi bộ có ít đảng viên, chi bộ còn hạn chế về năng lực lãnh đạo, về SHCB và những thôn có những vấn đề nóng cần tập trung lãnh đạo. 

Các đồng chí cấp ủy các cấp và đảng viên ở chi bộ cơ quan xã trước đây được phân công dự sinh hoạt chi bộ chủ động, kịp thời nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, phát hiện và có giải pháp giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở; hướng dẫn chi ủy và đồng chí bí thư chi bộ về công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt thường kỳ; tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của đảng viên trong chi bộ, báo cáo với cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền và giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân.

Chuyển biến tích cực

Đảng bộ huyện Yên Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ cơ sở. Bên cạnh việc phân công các đồng chí cấp ủy tham gia SHCB với các chi bộ thôn, bản, Đảng bộ huyện Yên Sơn đã tiến hành tổ chức 3 đợt tập huấn về nâng cao chất lượng SHCB cho 500 đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Lê Quang Toàn, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Yên Sơn cho biết, sau tập huấn các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ, hầu hết các chi bộ đã chuẩn bị nội dung tốt hơn đi sâu vào những việc làm cụ thể ở mỗi chi bộ, việc phân công bố trí nhiệm vụ cho mỗi đảng viên được cụ thể hơn. Kết quả kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy ở một số chi bộ cho thấy hầu hết đều đạt chất lượng với số điểm trung bình trên 80 điểm, đạt mức khá trở lên. 

Đồng chí Trần Ngọc Hoa, Bí thư Chi bộ thôn Làng Rèn 1, xã Hòa An (Chiêm Hóa) cho biết, thời gian qua, chi bộ được đồng chí Chủ tịch UBND xã tới dự sinh hoạt hàng tháng. Bên cạnh việc hướng dẫn các nội dung sinh hoạt, đồng chí còn định hướng những vấn đề quan trọng, xác định được thế mạnh của thôn để ban hành nghị quyết để triển khai thực hiện. Cụ thể, chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường trục thôn; nghị quyết phát triển kinh tế trang trại. Mỗi đảng viên trong thôn được giao nhiệm vụ phụ trách tuyên truyền, vận động một nhóm hộ, giúp đỡ 2 hộ nghèo... Hằng tháng, đảng viên được phân công phải báo cáo tiến độ, các vướng mắc phát sinh để kịp thời có giải pháp tháo gỡ. Do vậy, năm 2019, thôn Làng Rèn đã có 8 hộ thoát nghèo, các công trình nhà văn hóa, đường bê tông, hệ thống đường điện thắp sáng đã cơ bản hoàn thành, các tuyến đường trục thôn đều được đắp lề, không có hộ lấn chiếm hành lang. 

Từ khi có lãnh đạo cấp ủy xã xuống sinh hoạt cùng, Chi bộ thôn Bản Khoan, xã Thượng Nông (Na Hang) luôn được đổi mới về nội dung. Các đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia ý kiến, mạnh dạn nêu lên những hạn chế, yếu kém và những vướng mắc của cơ sở. Nhiều ý kiến tâm huyết cụ thể về các nhiệm vụ lãnh đạo quan trọng như công tác giảm nghèo, xây dựng kênh mương, bê tông đường giao thông nội đồng, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, khôi phục các giá trị văn hóa dân tộc.

Đồng chí Nông Văn Lần, Bí thư Chi bộ thôn Bản Khoan cho biết, trước đây, chất lượng sinh hoạt của chi bộ còn hạn chế, nội dung sinh hoạt chi bộ nghèo nàn, việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên không rõ ràng, cụ thể, trong sinh hoạt còn ít ý kiến của đảng viên. Từ việc chấn chỉnh nâng cao chất lượng SHCB, mỗi lĩnh vực quan trọng đều được chi bộ ban hành nghị quyết riêng để chỉ đạo thực hiện. Trong xây dựng hạ tầng của thôn, các tuyến đường, kênh mương cơ bản đã được bê tông hóa. Các đảng viên đi đầu thực hiện và vận động bà con xóa bỏ tục mang gạo, lợn, rượu đến nhà gái trong lễ dạm ngõ; bỏ tục lệ mang lợn đến phúng viếng gia đình thông gia có người chết. Việc làm này đã trở thành quy ước của thôn... 

Đồng chí Trần Viết Hưng, đảng viên Chi bộ thôn Đồng Diễn, xã Hợp Thành (Sơn Dương) cho biết, trước đây, nội dung sinh hoạt của chi bộ còn theo lối cũ, chủ yếu là phổ biến quán triệt, ít trao đổi, bàn bạc. Sau khi có 3 đồng chí lãnh đạo xã tăng cường về sinh hoạt tại chi bộ, nhờ sự hướng dẫn, gợi ý của các đồng chí, chất lượng SHCB được nâng cao bảo đảm đúng quy trình, quy định, nội dung sinh hoạt phong phú hơn, không khí sinh hoạt sôi nổi, dân chủ.

Nhiều vấn đề của thôn được đưa ra bàn bạc, trong đó việc thực hiện tiêu chí môi trường được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Chi bộ đã chỉ đạo thôn thành lập Đội tự quản về vệ sinh môi trường với 9 thành viên đều là đảng viên. Tổ tự quản kiểm tra, đôn đốc các hộ thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; phối hợp với các đoàn thể thực hiện trồng hoa ven đường, xây dựng đường điện thắp sáng đường làng. Hiện trong thôn nhà nào cũng có hố rác, xử lý rác ngay tại nhà, vệ sinh môi trường của thôn được đảm bảo. Việc làm này đã nhận được sự đồng tình, phấn khởi của đảng viên và nhân dân trong thôn.

Qua báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho thấy, các chi bộ khi có các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, cấp trên xuống dự sinh hoạt chất lượng SHCB đã nâng lên rõ rệt. Các chi bộ cơ bản thực hiện nội quy, quy trình sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ sở; trong quá trình sinh hoạt thực hiện nghiêm quy tắc tập trung dân chủ, các ý kiến phát biểu sát với tình hình địa phương. Việc đánh giá chất lượng SHCB đã từng bước có nền nếp, các chi bộ tự chấm điểm đảm bảo nghiêm túc.

Các chi bộ đã tập trung triển khai quán triệt các nghị quyết đúng theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. Đặc biệt các vướng mắc tại cơ sở đã được các đồng chí cấp ủy dự sinh hoạt trả lời, trao đổi trực tiếp và có ý kiến với cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng xem xét giải quyết kịp thời. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, cấp thiết, là nhu cầu tự thân của các chi bộ, coi đây là một trong những yếu tố chủ đạo để làm tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi bộ và tổ chức cơ sở đảng, qua đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.     

  Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục