Tiếng việt | English

Đảng bộ xã Lang Quán khắc phục hạn chế về công tác phát triển Đảng

- Nghiêm túc kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Lang Quán (Yên Sơn) đã thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế để đưa ra các giải pháp, phương hướng khắc phục, nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đảng.

Đồng chí Lê Thanh Quân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã có 19 chi bộ, 250 đảng viên. Trong quá trình kiểm điểm, theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII), Đảng ủy xã Lang Quán đã thẳng thắn nhìn nhận vai trò lãnh đạo của đảng ủy và một số chi bộ trực thuộc chưa phát huy đúng mức, nhất là trong việc cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên áp dụng vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong đó, một trong những nhiệm vụ cần thực hiện ngay của Đảng ủy là khắc phục tình trạng chi bộ nhiều năm liền chưa kết nạp được đảng viên, dẫn đến vai trò lãnh đạo của Đảng ở một số nơi chưa được phát huy.


Lãnh đạo xã Lang Quán rà soát việc lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Theo thống kê của Đảng ủy xã, trước năm 2019, Đảng bộ có 7 chi bộ có từ 3 đến 5 năm liên tục chưa kết nạp được đảng viên. Nguyên nhân được chỉ ra là do lớp trẻ đi học, đi làm ăn xa. Những thanh niên được học hành đến nơi đến chốn thì sau khi tốt nghiệp đều tìm việc ở các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Ngoài ra, còn có một số thanh niên chậm tiến, lười biếng, sống thờ ơ, dựa dẫm, không có hoài bão...

Khắc phục tình trạng trên, Đảng ủy xác định nhiệm vụ là phát hiện, bồi dưỡng, chủ động tìm nguồn cho Đảng. Trong đó, các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò của mình trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, phát hiện bồi dưỡng những nhân tố điển hình, trở thành quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Đảng ủy cũng chỉ đạo các chi bộ không vì số lượng mà xem nhẹ chất lượng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Bí thư chi bộ thôn 9 chia sẻ: Hiện nay chi bộ có 18 đảng viên. Chi bộ 5 năm liên tục không kết nạp được đảng viên. Nguyên nhân là do chi bộ chưa chủ động bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp Đảng. Năm 2019 chi bộ đã xem xét kết nạp đảng cho đồng chí phó thôn, công an viên. Đồng thời tiếp tục cử 1 quần chúng tham gia lớp nhận thức về đảng và đang hoàn chỉnh các hồ sơ để xem xét kết nạp Đảng. Bên cạnh quan tâm phát triển Đảng, chi bộ cũng kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Hiện nay, chi bộ đang xem xét để cho ra khỏi Đảng một đảng viên đã bỏ sinh hoạt nhiều kỳ.
Nghiêm túc trong việc khắc phục hạn chế về công tác phát triển Đảng, đến nay các chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên đều đã được khắc phục được tình trạng này. Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 phấn đấu kết nạp mới 40 đảng viên, thì đến thời điểm tháng 11-2019, Đảng bộ đã kết nạp được 45 đảng viên, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra.

Nhằm tiếp tục tạo chuyển biến tích cực theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Lang Quán đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số tồn tại hạn chế trong công tác quản lý đất đai và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.         

      Bài, ảnh: Ngọc Hưng 

Tin cùng chuyên mục