Tiếng việt | English

Gửi gắm niềm tin

- Tuần qua, Kỳ họp thứ tám của Quốc hội khóa XIV có 2,5 ngày thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Phiên thảo luận được truyền hình trực tiếp thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước.

Với không khí thảo luận thẳng thắn, mang đậm tính xây dựng; tăng đối thoại, tranh luận, đi đến cùng vấn đề; phiên thảo luận thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của đại biểu. Ngoài các đại biểu đã phát biểu còn hàng chục đại biểu đăng ký, nhiều đại biểu chuẩn bị sẵn nội dung gửi về Ban Thư ký Quốc hội thể hiện sự quan tâm sâu sát, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội đối với những vấn đề quan trọng của đất nước. Phiên thảo luận còn có các thành viên Chính phủ tham gia phát biểu giải trình, cung cấp thông tin thêm về nhiều vấn đề liên quan.

Đông đảo cử tri đánh giá cao chất lượng phiên họp, bởi các đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế đất nước, chỉ rõ nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp khắc phục. 

Tin tưởng vào các đại biểu, gửi gắm niềm tin vào Quốc hội, cử tri mong muốn đây là dịp để Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cùng nhìn nhận, đánh giá các kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém để đưa đất nước phát triển. 

Phấn khởi khi thấy Quốc hội dành thời gian xem xét, thông qua Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; cử tri miền núi như tỉnh ta càng thêm niềm tin vào Quốc hội, kỳ vọng sớm có các giải pháp chỉ đạo, điều hành bằng quyết tâm cao độ để địa phương miền núi có thêm nguồn lực phát triển. 

Sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; kiên định các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phát huy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế sẽ là sức mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.                        

 Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục