Tiếng việt | English

Khi lòng dân đã thuận

TQĐT - Hội nghị Trung ương 8 khóa XII vừa bế mạc với những nội dung quan trọng thông qua, được đông đảo dư luận quan tâm. Trong đó có chủ trương Tổng Bí thư đồng thời làm Chủ tịch nước.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo Đảng ta thực hiện nhiều việc quan trọng, cấp bách cần làm ngay, được các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ tuyệt đối. Tại Hội nghị Trung ương 8 lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước vào kỳ họp Quốc hội thứ 6 tới. Việc biểu quyết trong Ban Chấp hành Trung ương về nội dung này chỉ thực hiện với các Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương. Kết quả đã có 100% Ủy viên Ban Chấp hành tham dự hội nghị, tức 175/175 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu đồng thời làm Chủ tịch nước.

Theo lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, việc người đứng đầu Đảng cầm quyền thường đồng thời là nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu Chính phủ hoặc cả 2 không phải là việc mới. Đây là tập quán chính trị và thông lệ quốc tế được nhiều nước đang áp dụng chứ không chỉ Việt Nam. Vậy nên việc Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước cũng là việc tự nhiên, hợp ý Đảng, lòng dân.

Còn trong dư luận xã hội, các tầng lớp nhân dân đều đồng thuận với chủ trương này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ được các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tin tưởng, nhất trí giới thiệu mà nhân dân đồng tình, đặt niềm hy vọng lớn lao vào người đứng đầu của Đảng tới đây sẽ là nguyên thủ quốc gia.                

Đức Anh

Tin cùng chuyên mục