Tiếng việt | English

Nêu gương thực hiện tốt nhiệm vụ

- Đảng bộ Quân sự thành phố Tuyên Quang hiện có 3 chi bộ, 31 đảng viên. Ngay từ đầu năm Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã làm tốt công tác quán triệt, học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nội dung chuyên đề năm 2019 “Cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt của đơn vị và các ban gương mẫu trong thực hiện nghị quyết và nhiệm vụ chức trách được giao”.

Một buổi huấn luyện dân quân tự vệ phòng không 12,7 ly của Ban CHQS thành phố.

Thiếu tá Trần Trung Kiên, Chính trị viên phó, kiêm Chủ nhiệm chính trị, Ban CHQS thành phố cho biết, thực hiện nội dung chuyên đề năm 2019 Đảng ủy Ban CHQS thành phố đã ban hành quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BCH Đảng bộ Quân sự thành phố, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố”, gắn quy định này với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm, lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.

Trong các buổi sinh hoạt giao ban hàng tuần, hàng tháng, Đảng ủy đã chú trọng và nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa và chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên phải tham gia ý kiến phát biểu. Sau khi tự phê bình và phê bình, các cán bộ, đảng viên đã dũng cảm nhận khuyết điểm và nhận trách nhiệm khi có khuyết điểm hoặc khi cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách có khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa, khắc phục.

Là Chủ nhiệm chính trị, anh Kiên đăng ký việc làm theo là “Nêu gương trong thực hiện chức tránh nhiệm vụ; tích cực, chủ động, sâu sát, cụ thể trong công việc; nói đi đôi với làm, vì lợi ích chung của tập thể; khách quan, chung thực, khiêm tốn”. Anh đã chủ động tìm đọc các tài liệu, nghiên cứu, nắm chắc và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy cấp trên và cấp mình; từ đó có các phương pháp phù hợp tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Anh thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, lễ tiết tác phong quân đội; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc...

Trung tá Nguyễn Xuân Trọng, Bí thư chi bộ tăng gia bảo đảm đời sống, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật chia sẻ, có những thời điểm chất lượng chăm sóc rau xanh, cải tạo vườn, chăn nuôi chưa hiệu quả. Xác định rõ hạn chế, khuyết điểm này, anh đăng ký thực hiện khắc phục ngay các hạn chế này bằng cách tổ chức họp chi bộ để xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng đảng viên đối với từng công việc được giao; đề nghị các đảng viên xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục hạn chế, khuyết điểm và chủ động trong công việc.

Anh cũng sâu sát hơn với công việc, với từng cán bộ để nắm bắt tình hình và có hướng giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc; đột xuất kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đảng viên, chiến sỹ. Nhờ đó, đến nay, công tác phát triển tăng gia sản xuất đã được thực hiện tốt. Đơn vị đã hoàn thành đủ các chỉ tiêu đề ra như: Rau xanh đảm bảo 12 kg/người/tháng, các luống rau sạch, gọn, rau phát triển tốt, trồng đúng theo kế hoạch chỉ đạo của cơ quan hậu cần.

Đại úy Bàn Văn Hà, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Khung thường trực, đảng viên Chi bộ Tham mưu cho biết, nội dung học và làm theo Bác được anh lựa chọn đó là “Thường xuyên sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ, nắm chắc về số lượng, chất lượng dự bị động viên do mình quản lý”. Để thực hiện nội dung đã đăng ký, hàng tháng, hàng quý anh luôn nắm chắc tình hình đơn vị, chất lượng chính trị cán bộ chiến sỹ trong tiểu đoàn; chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện và tiến trình biểu để trình cấp trên phê duyệt.  

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, sự gương mẫu đi đầu của cấp lãnh đạo, quản lý đơn vị và sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị, từ đầu năm 2019 đến nay, Ban CHQS thành phố đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chất lượng chính trị, tư tưởng của lực lượng vũ trang thành phố được củng cố vững chắc, phát huy tốt trách nhiệm, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, có chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục