Tiếng việt | English

Rút ngắn thời gian, giảm chồng chéo

- Sau 1 năm thí điểm hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Yên Sơn, hoạt động của cơ quan đã đi vào ổn định, giúp rút ngắn thời gian, từ giám sát, kiểm tra, thanh tra đến xem xét xử lý kỷ luật đảng viên.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Yên Sơn chính thức hợp nhất ngày 1-11-2018. Mục tiêu của việc hợp nhất là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lặp trong triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, tạo sự thống nhất, đồng bộ về mô hình tổ chức trong hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, chính quyền trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra. Theo đó, ngay sau khi hợp nhất, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện đã ban hành quy chế làm việc của cơ quan, đồng thời tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể đối với lãnh đạo, công chức cơ quan để làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan. 


Một cuộc họp của cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Yên Sơn.

Thực tế cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tiến hành thuận lợi, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; khắc phục sự chồng chéo về đối tượng, nội dung, quy trình; đảm bảo thống nhất kết luận, kế thừa được kết quả giải quyết giữa thanh tra và kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Nam, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện chia sẻ, phần lớn các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Khi phát hiện các sai phạm thì chuyển hồ sơ sang thanh tra để tiếp tục làm rõ. Sau đó lại chuyển hồ sơ vụ việc về Ủy ban Kiểm tra để xử lý kỷ luật khi có vi phạm và ngược lại khi thanh tra phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm thì phải có văn bản đề nghị cấp ủy tiến hành các bước xem xét xử lý theo quy định. Do đó, quy trình này vòng vèo, mất nhiều thời gian. Sau khi hợp nhất 2 cơ quan đã rút ngắn được các khâu trung gian, tiết kiệm được thời gian, kế thừa được kết quả giải quyết giữa thanh tra và kiểm tra. Kịp thời kết luận và kịp thời xử lý đối với đảng viên và cán bộ công chức vi phạm. 

Cùng với đó, số lượng, thời gian xử lý, ban hành văn bản trung bình giảm trên 10% so với thực hiện thí điểm trước khi hợp nhất. Mục tiêu, nội dung đối tượng kiểm tra, thanh tra được thống nhất. Công tác xử lý các vụ việc được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi. Cụ thể, nếu như trước đây, khi Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhận được đơn thư của công dân, sau khi nghiên cứu nội dung nếu là lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thì ban hành phiếu chuyển đơn sang UBND huyện xem xét giải quyết, sau khi nhận được đơn, Văn phòng UBND huyện lại tiếp tục chuyển đến Thanh tra huyện để tham mưu. Thanh tra huyện sau khi nghiên cứu nội dung thuộc cơ quan nào thì tham mưu cho UBND huyện chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Quy trình này mất nhiều thời gian, nhiều văn bản dẫn đến việc có thể không đảm bảo thời gian để xử lý đơn thư. Sau khi hợp nhất, khi nhận được đơn tố cáo của công dân, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra xem xét nếu thấy nội dung đơn thuộc thẩm quyền của đơn vị nào thì tham mưu văn bản cho Huyện ủy hoặc UBND huyện chỉ đạo cơ quan đơn vị đó giải quyết. Qua đó, rút ngắn được quy trình, tiết kiệm được thời gian khoảng 7 ngày/1 đơn và thủ tục hành chính.

Sau 1 năm hợp nhất, công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng tiếp tục được thực hiện hiệu quả hơn. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã thực hiện 114 cuộc kiểm tra, giám sát 70 tổ chức đảng và 30 đảng viên; thi hành kỷ luật khiển trách đối với 2 tổ chức đảng; xem xét kỷ luật đối với 16 lượt đảng viên. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn tố cáo, kiến nghị được thực hiện đúng quy định. Là đơn vị thí điểm nên để hoạt động có hiệu quả, thời gian tới Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Yên Sơn tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp bổ sung, sửa đổi các quy trình, quy định, tạo hành lang pháp lý đồng bộ có cơ chế hoạt động phù hợp với mô hình hợp nhất 2 cơ quan.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục