Tiếng việt | English

Sức lan tỏa trong thực hiện chỉ thị 05 ở Na Hang

TQĐT- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Na Hang đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường cải cách TTHC là một trong những nội dung đăng ký “làm theo” của nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ huyện Na Hang (Trong ảnh: Cán bộ Văn phòng UBND huyện Na Hang giải quyết TTHC cho người dân).

Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn nội dung “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, tận tụy hết lòng phục vụ nhân dân” là nội dung chỉ đạo xuyên suốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung năm 2018 được xác định là “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị được giao.

Các cơ quan, đơn vị đã rà soát, bổ sung, chỉnh sửa chuẩn mực đạo đức và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện và nhân dân giám sát. 100% cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch toàn khóa và cụ thể hóa thành kế hoạch hằng năm, đảm bảo yêu cầu gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác xây dựng Đảng, kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương như giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và các phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị. Mỗi năm, các cơ quan, đơn vị lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung khắc phục như giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, vấn đề đất đai, dân tộc, tôn giáo… 100% ủy viên BCH Đảng bộ huyện, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ xây dựng kế hoạch nêu gương để thực hiện và làm căn cứ đánh giá hàng năm. 

Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt Chỉ thị 05 của bộ Chính trị đã góp phần quan trọng giúp xã Thanh Tương đạt được nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Hoàng Hưng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, điểm nổi bật nhất của xã là xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương đảng viên gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện tốt phong trào thi đua phát triển kinh tế, vận động nhân dân tham gia xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Mục tiêu đến năm 2020 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy xã xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 chính là động lực lớn để xã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đến nay, 100% hệ thống giao thông nông thôn của xã được bê tông hóa. Các thôn khó khăn như Bắc Danh, Nà Coóc cũng đã hoàn thành xong trục đường bê tông nối liền hai thôn với tổng chiều dài trên 3 km. Hiện xã đã hoàn thành 8/15 nhà văn hóa thôn. Hệ thống kênh mương cơ bản đã được bê tông hóa đảm bảo tưới tiêu. Chị Đặng Thị Mạo, Bí thư Chi bộ thôn Nà Mạ là một trong những điển hình của xã trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ đảng, thôn Nà Mạ đã bê tông hóa tất cả các trục đường của thôn và đường nội đồng. Bản thân chị Mạo đã gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình bằng mô hình chăn nuôi trâu, kinh doanh dịch vụ đem lại thu nhập cao. Gia đình chị Mạo vươn lên trở thành hộ khá của thôn. Từ điển hình của chị Mạo trong thôn đã có nhiều hộ làm theo, nhờ đó có nhiều hộ đã thoát nghèo. 

Đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết, thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần  phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong thời gian tới, Huyện ủy xác định tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hướng dẫn khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch cá nhân; nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục