Tiếng việt | English

Tập trung thi đua

TQĐT - Ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đán, các cơ quan, đơn vị, địa phương toàn tỉnh đã sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua do tỉnh phát động trong năm “nước rút” hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ  2015 - 2020. 

Các mục tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã được đề ra. Trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm 8,01%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.660 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 8.389 tỷ đồng; sản lượng lương thực đạt trên 33,7 vạn tấn; trồng mới 10.500 ha rừng tập trung; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 104 triệu USD; thu ngân sách nhà nước trên 2.080 tỷ đồng; thu hút trên 1,8 triệu lượt khách du lịch, doanh thu xã hội từ du lịch đạt trên 1.700 tỷ đồng. Toàn tỉnh sẽ có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tạo việc làm cho 20.500 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12,45%...

Để đạt các mục tiêu trên, tỉnh yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Đề án văn hóa công vụ, nhằm tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. 

Nhìn lại việc thi đua thực hiện nhiệm vụ ở một số địa phương, đơn vị thời gian qua, không ít nơi có tình trạng thi đua kiểu “đánh trống bỏ dùi”, “đầu voi đuôi chuột”, “trên nóng dưới lạnh”. Lúc phát động thi đua thì rầm rộ, nhưng sau nguội dần, kém quyết tâm. Lại có nơi chỉ một số thi đua, số còn lại cầm chừng, buông không thực hiện. Thậm chí có đơn vị chính người đứng đầu cũng kém quyết tâm, dẫn đến các chỉ tiêu không hoàn thành. 

Chính vì vậy, nhân dân mong muốn tinh thần thi đua năm 2019 được thực hiện thiết thực, thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả từ mỗi người đứng đầu, mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đó làm gương, tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội, để cán bộ và nhân dân học tập noi theo.                     

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục