Tiếng việt | English

Thực hiện nội dung đột phá ở Chiêm Hóa: Xuyên suốt và quyết liệt

- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Chiêm Hóa đã lựa chọn việc tăng cường lãnh đạo quản lý đất đai là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cả nhiệm kỳ. Việc thực hiện nội dung đột phá này đã trở thành nhiệm vụ xuyên suốt, thể hiện sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Quyết liệt trong thực hiện

Xác định công tác quản lý đất đai trước đây là khâu yếu, việc tự ý cải tạo, sử dụng đất, lấn chiếm đất trái phép, vi phạm hành lang giao thông vẫn diễn ra; vi phạm đất lâm nghiệp chưa được ngăn chặn triệt để… do vậy, Đảng bộ huyện Chiêm Hóa đã lựa chọn việc tăng cường quản lý đất đai là nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện nội dung đột phá này, UBND huyện ban hành kế hoạch tăng cường lãnh đạo quản lý đất đai, quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ. Huyện thành lập tổ công tác thực hiện từ cấp huyện đến cấp xã. Ở cấp xã thành lập các tổ tuyên truyền, tổ giúp việc.

UBND huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ngành của tỉnh trong giải tỏa hành lang tuyến quốc lộ 3B. Các phòng chuyên môn của UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai tại cơ sở. Nếu như năm 2017, khi chưa lựa chọn nội dung đột phá về quản lý đất đai để lãnh đạo, toàn huyện có 45 trường hợp vi phạm về đất đai thì đến năm 2018 đã giảm còn 15 trường hợp vi phạm và trong 4 tháng đầu năm nay chỉ còn 3 trường hợp vi phạm.


Một đoạn đường qua thôn Nà Tè thuộc quốc lộ 2C, xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa)
đã không còn tình trạng vi phạm hành lang ATGT.

Tăng cường quản lý đất đai, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở còn quan tâm vận động nhân dân không vi phạm đất đai hành lang giao thông đường bộ. Đồng chí Hà Phúc Lâm, trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện cho biết, thực hiện nội dung đột phá của Đảng bộ huyện trong học tập và làm theo Bác, chúng tôi luôn coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt. Trước năm 2017, toàn huyện có 2.971 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, huyện đã vận động giải tỏa 2.822 trường hợp. Các trường hợp vi phạm mới phát sinh giảm nhiều so với các năm trước. Cụ thể năm 2017 phát sinh 77 trường hợp vi phạm, năm 2018 phát sinh 22 trường hợp, giảm 55 trường hợp so với năm trước.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý đất lâm nghiệp là một nội dung trong nội dung đột phá về quản lý đất đai của Đảng bộ huyện. Theo đồng chí Phương Văn Đông, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện, thực hiện nội dung đột phá của Đảng bộ huyện, từ năm 2017 đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền cấp xã xử lý dứt điểm trên 78 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép và sử dụng sai mục đích. Hạt đã chỉ đạo các chốt, trạm kiểm lâm địa bàn tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác tuần tra, canh gác bảo vệ rừng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Làm tốt công tác dân vận

Đảng bộ huyện Chiêm Hóa xác định, thực hiện nội dung đột phá cần phải làm đồng bộ, thống nhất từ trên xuống. Do vậy, ở cấp cơ sở, các cấp ủy, chính quyền đã chú trọng công tác dân vận. Nhiều nơi đã thành lập các tổ tuyên truyền, tổ giúp việc nhằm giúp nhân dân tháo dỡ các công trình vi phạm. Đồng chí Trần Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Hội cho biết, UBND xã thành lập tổ giúp việc gồm 60 người chủ yếu là lực lượng đoàn viên, dân quân tự vệ nhằm giúp đỡ nhân dân chặt cây xanh, tháo dỡ công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông. Ban Chỉ đạo của xã phân công thành viên đến từng hộ dân có công trình cần tháo dỡ để nắm bắt tâm tư, vận động nhân dân tháo dỡ. Gia đình, người thân của cán bộ, đảng viên trong xã thực hiện đầu tiên. Vì vậy, chỉ trong 1 tháng, xã Ngọc Hội đã vận động 244 hộ dân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông, trả lại vỉa hè thông thoáng cho quốc lộ 2C đoạn qua xã. 

Xã Yên Nguyên có 96 hộ dân ở 15 thôn có công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đến nay xã đã cơ bản vận động các hộ dân hoàn thành tháo dỡ. Đồng chí Cầm Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Yên Nguyên cho biết, trong công tác quản lý đất đai, xã xác định trước hết cần dân vận khéo. Việc vận động nhân dân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông được thực hiện từ cán bộ, đảng viên trước. Vì vậy, khi triển khai đến người dân đều khá đồng thuận. Ông Phạm Hồng Kỳ, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Nhân Thọ 2 là người đầu tiên trong thôn tự giác tháo dỡ công trình mái che, quán bán hàng, lùi vào 6 mét hành lang. Ông nói: “Mình phải gương mẫu và quyết liệt làm từ trong chính gia đình mình rồi mới vận động được nhân dân”.

Tuy mới được hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nội dung đột phá học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về quản lý đất đai của Đảng bộ huyện Chiêm Hóa, đã cho thấy sự lựa chọn nội dung đúng trọng tâm và quyết tâm cao, xuyên suốt trong quá trình thực hiện. Từ đó đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác xây dựng đô thị, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quản lý đất đai ở Đảng bộ huyện Chiêm Hóa. 

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục