Tiếng việt | English

Trường Quân sự tỉnh: Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị

TQĐT - Liên tục trong 3 năm (từ 2016 đến 2018), Trường Quân sự tỉnh (Bộ CHQS tỉnh) được Tư lệnh Quân khu 2 ghi nhận, khen thưởng trong phong trào Thi đua Quyết thắng. Kết quả đạt được là do Đảng ủy luôn xác định xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị là một nguyên tắc cơ bản, là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của đơn vị.

Đảng viên tham gia ý kiến trong Ngày sinh hoạt, Ngày Chính trị văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật, Ngày Đảng tháng 3-2019.

Trường Quân sự tỉnh có chức năng, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, huấn luyện, tập huấn và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh. Trung bình mỗi năm, nhà trường tiếp nhận, giảng dạy trên 1.500 đối tượng là chỉ huy các cơ quan quân sự, cán bộ quân sự cơ sở, sỹ quan dự bị, đối tượng 3. Đảng bộ nhà trường có 4 chi bộ với 47 đảng viên... Đảng ủy nhà trường xác định, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị phải bắt đầu từ từng cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường và từng đối tượng học tập, công tác tại nhà trường. 

Những năm qua, Đảng ủy nhà trường đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội. Theo Đại tá Nguyễn Thế Hà, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường, nhà trường luôn lấy công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, xây dựng hệ thống các quy chế, quy định nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác lãnh đạo. Đối với đảng viên, phải phát huy tính tiền phong gương mẫu, tự giác phấn đấu và rèn luyện, kiên định về chính trị.

Một trong những bài học kinh nghiệm để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị của Đảng ủy nhà trường đó là phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị. Thiếu tá Lê Vĩnh Hồng, trợ lý chính trị bày tỏ, chi bộ có 8 đảng viên. Mỗi đảng viên được phân công phụ trách một nhiệm vụ riêng trong công tác Đảng, công tác chính trị và luôn nhận thức đầy đủ, vai trò của Ban là tham mưu cho cấp ủy trong xây dựng quân đội, xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tham gia đấu tranh trên mặt trận văn hóa - tư tưởng có chất lượng, hiệu quả. Đại úy Nguyễn Chí Công, giáo viên Quân sự, Chi bộ Khoa giáo viên cho biết, quy chế dân chủ tại đơn vị được phát huy tối đa. Qua giao ban hàng ngày, những kiến nghị, vướng mắc của cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu giải quyết kịp thời, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, học viên yên tâm công tác và học tập. 

Nỗ lực xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh cán bộ, nhân viên, học viên an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nội bộ đoàn kết, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu huấn luyện, tăng gia sản xuất. Toàn đơn vị hoàn thành thắng lợi các đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận. 100% cán bộ, nhân viên, học viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quan hệ dân vận và an toàn giao thông. 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.             

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục