Tiếng việt | English

Tuyên Quang tạo nguồn cán bộ nữ - Bài 1: Xóa “rào cản” với cán bộ nữ

- Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những năm qua, công tác cán bộ nói chung, công tác cán bộ nữ nói riêng luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và cấp ủy đảng các cấp coi trọng. Với nhiều đổi mới, Tuyên Quang đã khắc phục được những định kiến, hẹp hòi, khắt khe đối với cán bộ nữ và ngày càng quan tâm hơn trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng hiệu quả cán bộ nữ.

Bài 1: Xóa “rào cản” với cán bộ nữ

Trong 2 nhiệm kỳ gần đây, Tuyên Quang có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đều vượt chỉ tiêu quy định. Trong đó, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy có tỷ lệ 31,82%; tham gia BCH Đảng bộ tỉnh chiếm 18,6%; cấp huyện chiếm 29,66%; cấp cơ sở chiếm 35,22%. Với những kết quả trên, Tuyên Quang là một trong những địa phương có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cao trong cả nước.

Quan điểm nhất quán

Để nâng cao tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện thống nhất chung về quan điểm lựa chọn những cán bộ trẻ, nữ tiêu biểu xuất sắc so với đội ngũ cán bộ trong cùng một tổ chức, cơ quan, đơn vị và cùng địa phương để đưa vào quy hoạch và có quy định cụ thể về số lượng, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy. Cấp ủy tỉnh kiên quyết không phê duyệt quy hoạch cán bộ đối với các huyện ủy, thành ủy quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chưa đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ và quy hoạch mang tính hình thức, không có tính khả thi. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ nữ nhằm phát hiện những nhân tố mới có triển vọng bổ sung vào quy hoạch, đồng thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, không có khả năng phát triển.

Thống nhất quan điểm trên và để đảm bảo được cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ, tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các bước. Bắt đầu từ khâu tạo nguồn, kết nạp đảng viên phải chú ý đến nguồn kết nạp đảng viên là lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên, lực lượng trong các tổ chức đoàn thể, các ngành có đông nữ như y tế, giáo dục... Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, tỉnh đã kết nạp được 8.437 đảng viên, trong đó nữ có 4.082 đồng chí, chiếm 48,38%.


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với 
đại biểu nữ tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu Dân tộc thiểu số huyện Yên Sơn lần thứ III - năm 2019. 

Hầu hết đảng viên mới kết nạp đều có tuổi đời còn trẻ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng phát hiện giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch thông qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở, chủ động phát hiện những cán bộ có khả năng lãnh đạo, quản lý để tạo nguồn đưa vào quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Chú trọng phát hiện lựa chọn cán bộ nữ có năng lực và triển vọng phát triển để cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Đồng thời giao nhiệm vụ rèn luyện, “thử lửa” qua thực tiễn cơ sở để họ tích lũy kiến thức, kinh nghiệm công tác, giúp cán bộ trưởng thành đưa vào quy hoạch tạo nguồn cán bộ lâu dài. 

Cách làm sáng tạo, hiệu quả

Thành phố Tuyên Quang là một trong những địa phương có tỷ lệ nữ tham gia vào các cấp ủy, chính quyền cao nhất toàn tỉnh. Hiện tỷ lệ cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Thành ủy chiếm 36,3%; tham gia BCH Đảng bộ thành phố chiếm 32,5%; tham gia BCH cấp cơ sở chiếm 40%. Tỷ lệ đảng viên nữ trong toàn Đảng bộ chiếm 47%. Đồng chí Đinh Thị Thu Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, có được những kết quả trên, trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy. Trong công tác tạo nguồn cán bộ nói chung, cán bộ nữ nói riêng, khi lựa chọn được người có phẩm chất, năng lực, việc đầu tiên phải tiến hành đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị sau đó phân công, bố trí nhiệm vụ về cơ sở.

Mỗi cán bộ thuộc diện quy hoạch đều kinh qua nhiều nhiệm vụ khác nhau vừa để thử thách vừa để rèn luyện. Chính vì vậy, hầu hết những cán bộ nữ thuộc diện chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị của thành phố đều trưởng thành từ cơ sở. Với cách làm đồng bộ như vậy, việc lựa chọn cán bộ luôn đảm bảo đúng năng lực, sở trường, chuyên môn, chất lượng cán bộ được nâng lên. Bản thân đồng chí Hà cũng trưởng thành từ cán bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND phường Nông Tiến, Trưởng phòng Tư pháp thành phố.


Đại biểu nữ tham gia các hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức
nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.  Ảnh: Thu Hương

 

Sơn Dương cũng là một trong những địa phương có tỷ lệ cán bộ nữ cao của tỉnh nhờ có cách làm hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Đình Nhật, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Sơn Dương cho biết, để đảm bảo cơ cấu tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy của huyện, trước hết phải bám chắc vào cơ cấu xây dựng nhân sự cho mỗi kỳ Đại hội. Song song với việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đối tượng cán bộ thuộc diện quy hoạch, các cơ quan, địa phương đều tính toán đến việc phân công nhiệm vụ ở nhiệm kỳ này vừa để thử thách và tính cho nhiệm kỳ sau. Trong quá trình quy hoạch, lựa chọn cán bộ nữ, huyện luôn thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan để tránh những vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là tránh sự phân biệt đối xử, khắt khe, hẹp hòi trong đánh giá đối với cán bộ nữ. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có báo cáo với Ban Tổ chức Huyện ủy để thẩm định, đánh giá về năng lực, tư tưởng chính trị của những cán bộ thuộc diện quy hoạch để có phương án thay thế kịp thời. Với cách làm này, Sơn Dương luôn lựa chọn được những cán bộ nữ có đủ trình độ, năng lực, tâm huyết, sẵn sàng cống hiến. 

Đối với các xã thuộc địa bàn các huyện vùng cao như Na Hang, công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng nhiều năm trước đây gặp rất nhiều khó khăn, nhiều cán bộ không có trình độ chuyên môn, tỷ lệ cơ cấu cán bộ nữ rất thấp. Thực hiện các giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ, Huyện ủy Na Hang đã chỉ đạo các xã tiến hành rà soát lại toàn bộ đội ngũ cán bộ thôn, bản, tìm kiếm người có đủ trình độ, năng lực, ưu tiên những đối tượng trẻ, nữ để quy hoạch. Trước mắt giao một số nhiệm vụ để thử thách, sau đó tiến hành quy hoạch, cử đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. đến nay Na Hang không chỉ đảm bảo về cơ cấu cán bộ nữ, mà trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ nữ cũng tăng rõ rệt. Đến nay, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức là nữ cấp huyện chiếm 64,8%; cấp xã, thị trấn chiếm 27,9%. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy huyện chiếm 17,5%; cấp ủy cấp xã chiếm 23,8%; tham gia Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với cấp huyện chiếm 30%, cấp xã chiếm 25,5%. 

Cán bộ nữ khi được phân công nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tổ chức, trước nhân dân, có ý thức vươn lên, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Với những cách làm đồng bộ, hiệu quả, Tuyên Quang đã thực hiện tốt công tác tạo nguồn cán bộ nữ trong nhiều nhiệm kỳ. Tỷ lệ cán bộ nữ đều đảm bảo về cơ cấu và tăng qua các nhiệm kỳ. Cụ thể, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Tuyên Quang có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh chiếm 29,1%, cấp huyện chiếm 19,8%, cấp cơ sở chiếm 22,4%. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy có tỷ lệ 31,82%; tham gia BCH Đảng bộ tỉnh chiếm 18,6%; cấp huyện chiếm 29,66%; cấp cơ sở chiếm 35,22%. Tuyên Quang được đánh giá là một trong những địa phương có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cao trong cả nước.

>>> Bài cuối: Khát vọng cống hiến

Minh Tuyên - Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục