Tiếng việt | English

Yên Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

- Nhằm giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Đảng bộ huyện Yên Sơn đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa sai phạm, qua đó kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục thiếu sót, hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên.

Cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Yên Sơn triển khai nhiệm vụ
kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Đồng chí Nguyễn Nam, thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Yên Sơn cho biết: Quán triệt chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, hàng năm Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng phù hợp với việc thực hiện hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Thực hiện mục tiêu tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, từ năm 2016 đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 261 tổ chức Đảng, 72 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra đối với 29 chi bộ, đảng bộ cơ sở và 3 đảng viên. Điển hình như các cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa, giai đoạn 2016 - 2025; việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp... Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với 3 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thông qua kiểm tra, xác định 3 đảng viên đều có vi phạm, đã tiến hành kiểm điểm đối với 1 đồng chí và kỷ luật khiển trách 2 đồng chí.

Công tác giám sát trong Đảng cũng được Huyện ủy Yên Sơn tích cực thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trong huyện đã giám sát 227 tổ chức đảng và 74 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung chủ yếu như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình giám sát toàn khóa; việc chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020; việc giải quyết khiếu nại tố cáo, đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân; việc lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội… Qua giám sát cho thấy các tổ chức Đảng được giám sát cơ bản thực hiện tốt nội dung giám sát. Tuy nhiên, cũng ghi nhận 4 tổ chức Đảng thực hiện chưa tốt, đã được các cấp ủy kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế.

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Huyện ủy Yên Sơn chỉ đạo cấp ủy cơ sở và Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các quy định và văn bản hướng dẫn chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đến cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Tăng cường các hoạt động, kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra. Đồng thời, Huyện ủy cũng tăng cường công tác nắm tình hình để chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục