Tiếng việt | English

Chung sức xây dựng nông thôn mới

TQOL - Chi đoàn thôn 20, xã Kim Phú (Yên Sơn) có 20 ĐVTN. Phát huy vai trò “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”, Chi đoàn đã tích cực tuyên truyền, giới thiệu việc làm cho ĐVTN ở các công ty trong và ngoài tỉnh.

Cán bộ Đoàn xã Kim Phú (Yên Sơn) thăm mô hình trồng ổi của Bí thư Chi đoàn thôn 20
Nguyễn Đình Hân (ngoài cùng bên phải). 

Hiện nay, thôn có 17 ĐVTN tham gia lao động tại các khu công nghiệp, chế xuất trong nước với mức lương từ 6 - 8 triệu đồng/tháng. Chi đoàn đã vận động, giúp đỡ 3 ĐVTN ở địa phương tận dụng lợi thế đất sản xuất, phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình.

Trong đó, năm 2018, Chi đoàn đã giúp 1 hộ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế với mức vay 50 triệu đồng. 2 đoàn viên còn lại là thành viên Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế của đoàn xã. Hiện 3 đoàn viên này đều xây dựng được mô hình trồng cây ăn quả như: ổi, bưởi kết hợp chăn nuôi cho thu nhập từ 150 triệu/năm trở lên. Tính đến hết năm 2018, chi đoàn chỉ còn 1 hộ thanh niên nghèo, còn lại là hộ thanh niên có mức sống khá trở lên. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chi đoàn đã chủ động xây dựng chương trình hành động với các nội dung cụ thể triển khai tới 100% đoàn viên thanh niên. Đối với những đoàn viên, thanh niên đi làm ăn xa, chi đoàn vận động, trưng tập vào thời gian phù hợp để cùng với nhân dân trong thôn tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn.

Anh Nguyễn Đình Hân, Bí thư Chi đoàn cho biết, trong năm 2018, ĐVTN đã tham gia trên 30 ngày công tham gia vận chuyển cấu kiện bê tông để lắp đặt kênh mương nội đồng; trồng cây xanh tại nhà văn hóa thôn; đổ đường bê tông liên thôn dài 1,4 km. Bên cạnh đó, ĐVTN đã gương mẫu chấp hành, đóng góp đầy đủ 300 nghìn đồng/người để làm đường bê tông liên thôn. 

Những nỗ lực của ĐVTN thôn 20 đã góp phần giữ gìn và phát huy thành quả của 1 xã đã về đích nông thôn mới trong năm 2017. 

 Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục