Tiếng việt | English

Công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới

- UBND tỉnh vừa có quyết định công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Hồng Thái (Na Hang), Thái Bình (Yên Sơn), Vĩnh Lợi, Cấp Tiến (Sơn Dương) và Tân Thịnh (Chiêm Hóa).

Đến nay, toàn tỉnh có 35 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện tại còn 2 xã Xuân Quang (Chiêm Hóa) và Kim Quan (Yên Sơn) đang hoàn tất hồ sơ đánh giá trình Ban Chỉ đạo tỉnh thẩm định công nhận đạt chuẩn.


Người dân thôn Khau Tràng, xã Hồng Thái Na Hang phát triển chè Shan tuyết nâng cao thu nhập

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục