Tiếng việt | English

Gấp rút hoàn thành kênh mương và đường nội đồng

- Năm 2019, tỉnh đặt mục tiêu lắp đặt 275 km kênh mương và 111 km đường nội đồng. Hiện, các địa phương đang gấp rút thi công, lắp đặt, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch UBND tỉnh giao.


Công an huyện Sơn Dương hỗ trợ người dân xã Minh Thanh (Sơn Dương)
vận chuyển cấu kiện kênh mương. Ảnh Thu Trang

Chiêm Hóa hiện là địa phương đang dẫn đầu về kế hoạch làm đường bê tông nội đồng. Hiện, địa phương này đã đạt 106,2% kế hoạch giao, với 32/30 km đường nội đồng đã hoàn thành. Anh Hà Phúc Lâm, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết, để đạt được kết quả này, giải pháp của địa phương là xây dựng kế hoạch sớm để bà con chủ động sắp xếp, bố trí nhân lực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương đã đăng ký. Các cơ quan chuyên môn của huyện liên tục kiểm tra, hướng dẫn về mặt kỹ thuật để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho bà con trong quá trình thi công. Trong quá trình triển khai, Chiêm Hóa cũng tính toán thời điểm cụ thể để không trùng với lịch sản xuất của bà con. Quan trọng nhất, theo anh Hà Phúc Lâm chính là việc bàn bạc, thống nhất với người dân. Mặc dù là chương trình “Nhà nước hỗ trợ”, nhưng nhân dân đóng góp ngày công, cũng là những người thụ hưởng chính, nên việc dân “được biết, được bàn, được làm” là quan trọng nhất.

Chiêm Hóa đang tiếp tục đôn đốc người dân lắp đặt 16 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Hiện việc nhận cung ứng cấu kiện kênh mương đã hoàn thành 100%. Ông Hoàng Văn Duy, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang cho biết, cuối tháng 8, Xuân Quang đã nhận cung ứng đầy đủ cấu kiện cho 2,3 km kênh mương đăng ký. Tuy nhiên, do các thôn chưa bố trí được nhân lực, nên đến thời điểm này, xã mới chỉ hoàn thành khoảng 200 m kênh mương. Ngay sau khi hoàn thành thu hoạch vụ mùa, xã sẽ vận động bà con các thôn ra quân lắp đặt phần còn lại, mục tiêu của Xuân Quang là sẽ hoàn thành trong tháng 10 để đảm bảo lấy nước cho sản xuất vụ đông.

Xã Kim Quan (Yên Sơn) cũng đã hoàn thành 1,465 km kênh mương và 2,21 km đường bê tông nội đồng từ đầu tháng 8. Ông Long Đình Lương, Chủ tịch UBND xã cho biết, trong quá trình thi công, đã có rất nhiều hộ dân hiến đất để làm đường, đặt kênh mương, mỗi hộ vài mét.


Người dân thôn Làng Thang, xã Kim Quan (Yên Sơn) đắp lề tuyến bê tông nội đồng vừa hoàn thành.

Ông Bàn Trường Giang, thôn Làng Thang, xã Kim Quan là hộ hiến nhiều đất nhất, trên 100m2 để làm đường nội đồng. Ông Giang cho biết, trước đây, tuyến đường trục chính ở cánh đồng rất nhỏ hẹp, phương tiện cơ giới như máy cày, máy gặt, xe chở nông sản không đi lại được, việc vận chuyển nông sản rất vất vả, chỉ dựa vào sức người gánh vác. Giờ tuyến đường nội đồng 700 m đã được bê tông hóa, việc đi lại, sản xuất của người dân sẽ được máy móc hỗ trợ nhiều hơn, bà con đỡ vất vả hơn.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến thời điểm này, các địa phương đã lắp đặt 143 km kênh mương nội đồng, đạt 52% kế hoạch năm. Trong đó, huyện Sơn Dương gần 28/82 km, Yên Sơn 31/61 km, thành phố Tuyên Quang 2,53/3 km, Hàm Yên gần 24/42 km, Chiêm Hóa 43/59 km, Na Hang 4/16 km, Lâm Bình 11/12 km. Tiến độ thi công đường bê tông nội đồng hiện cũng đã đạt gần 83% kế hoạch UBND tỉnh giao, với 92 km đã hoàn thành. Trong đó, Sơn Dương 25/35 km, Yên Sơn 13,5/20 km, Hàm Yên 18,2/20 km, Chiêm Hóa 32/30 km, Na Hang 0,65/3 km, Lâm Bình 2,66/3 km.

Hiện các địa phương đang vận động người dân ngay sau khi hoàn thành thu hoạch vụ mùa, ra quân tập trung nhân lực bê tông đường giao thông nội đồng, lắp đặt kênh mương, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất vụ đông và thuận tiện cho quá trình thu hoạch, vận chuyển nông sản.

Bài, ảnh: Trần Liên

Tin cùng chuyên mục