Hội nghị tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại Sơn Dương

- Ngày 13 và 14 - 4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2021 - 2025 tại các xã Ninh Lai, Sơn Nam, Hồng Lạc, Thượng Ấm và Hào Phú (Sơn Dương). Đây là những địa phương sẽ về đích NTM, NTM nâng cao trong năm 2023.

Đại biểu dự hội nghị tại xã Sơn Nam (Sơn Dương).

Tại hội nghị gần 350 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư của 5 xã đã được thông tin, trao đổi một số nội dung, gồm: Quán triệt về vai trò, nhiệm vụ của MTTQ trong việc phối hợp tham gia thực hiện xây dựng NTM, gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước của tỉnh về xây dựng NTM; hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu…

Thông qua hội nghị nhằm giúp các đại biểu nắm bắt được chủ trương, chính sách trong xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2021-2025; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Từ đó góp phần cùng với các cấp, các ngành, địa phương nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Lý Thu

Tin cùng chuyên mục