Nông thôn ngày mới

TQĐT - Sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, sự nỗ lực vượt lên khó khăn của các địa phương, sự chung tay vào cuộc của người dân - những chủ thể trong ...

Xứng đáng với vùng quê cách mạng

TQĐT - Minh Thanh là xã 135 của huyện Sơn Dương. Với sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, Minh Thanh đã đạt được một số thành ...

Tin xem nhiều

Không “mặc đồng phục” cho nông thôn mới

- Với mục tiêu không để các xã về đích nông thôn mới “mặc đồng phục”, khi áp dụng rập khuôn theo kiểu xã này làm được thì xã khác cũng làm theo, các xã đã về đích đang tập trung ...

Xây dựng nông thôn mới: Khó đâu gỡ đó

- Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong nước phức tạp kéo dài. Để khắc phục, ...