Hàm Yên phát triển hạ tầng nông thôn

TQĐT - Phát triển hạ tầng nông thôn là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, huyện Hàm Yên đã huy động mọi nguồn ...

Tin xem nhiều

Không “mặc đồng phục” cho nông thôn mới

- Với mục tiêu không để các xã về đích nông thôn mới “mặc đồng phục”, khi áp dụng rập khuôn theo kiểu xã này làm được thì xã khác cũng làm theo, các xã đã về đích đang tập trung ...

Xây dựng nông thôn mới: Khó đâu gỡ đó

- Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong nước phức tạp kéo dài. Để khắc phục, ...