Ninh Lai vững bước về đích

TQĐT - Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã thay đổi toàn diện đời sống người dân Ninh Lai (Sơn Dương). Bằng nỗ lực của mình, Ninh Lai đang vững vàng ...

Vĩnh Lợi xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Qua 5 năm triển khai mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Vĩnh Lợi (Sơn Dương) đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. ...

“Chung thuyền” với nông dân

TQĐT - “Nhờ có Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (TNSP) đã giúp người dân vùng cao chúng tôi chuyển đổi cây trồng, nâng cao thu nhập ...

Góp phần xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Thời gian qua, Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT đóng vai trò tích cực trong công tác tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo Sở thực hiện chương trình ...

Lồng ghép nguồn lực xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tỉnh ta đã và đang huy động, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản ...

Nông thôn Chiêm Hóa nhiều đổi mới

TQĐT - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Chiêm Hóa không chỉ có cách làm hay, cách làm sáng tạo để đa dạng hóa ...

Tin xem nhiều

Không “mặc đồng phục” cho nông thôn mới

- Với mục tiêu không để các xã về đích nông thôn mới “mặc đồng phục”, khi áp dụng rập khuôn theo kiểu xã này làm được thì xã khác cũng làm theo, các xã đã về đích đang tập trung ...