Vĩnh Lợi xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Qua 5 năm triển khai mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Vĩnh Lợi (Sơn Dương) đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện chính quyền, các đoàn thể cùng người dân trong xã đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tất cả các tiêu chí nông thôn mới trước năm 2020.

Đoạn đường bê tông tại thôn Kim Ninh.

Xã Vĩnh Lợi có 17 thôn, 1.946 hộ. Với sự đầu tư của nhà nước và đóng góp của nhân dân, trong  13 tiêu chí đã đạt được, có nhiều tiêu chí như: Quy hoạch, đường giao thông nông thôn, trạm y tế… đã đạt được rất sớm. 

Trong việc thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phải kể tới nhận thức của nhân dân trong xã đã có những bước chuyển đáng kể, từ đó các khoản đóng góp, huy động nguồn lực đều được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các hộ trong thôn hiến đất, ngày công cùng với nguồn vốn nông thôn mới của địa phương đã cải tạo, bê tông hóa hơn 4 km đường giao thông; xây mới nhà văn hóa thôn trị giá gần 300 triệu đồng (riêng nhân dân đóng góp hơn 150 triệu đồng).  

Giai đoạn 2011 - 2015 xã Vĩnh Lợi đã mở mới, bê tông hóa được 52 km đường giao thông liên thôn, 98% tuyến đường giao thông được bê tông hóa; hệ thống thủy lợi được làm mới, sửa chữa cơ bản đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp với 11 hồ chứa nước và các hệ thống kênh, mương, phai tràn được cải tạo và cứng hóa; hệ thống lưới điện Quốc gia đã phủ kín cả 17 thôn trong xã, với tỉ lệ hộ được sử dụng điện đạt 99%. Bằng nguồn vốn được đầu tư và xã hội hóa 11 thôn đã có nhà văn hóa; đặc biệt, tiêu chí thu nhập của người dân đạt bình quân 21 triệu đồng/người/năm. Là xã thuần nông nên sản lượng bình quân lương thực đầu người đạt trên 440 kg/năm bằng việc trong từng vụ sản xuất, nhân dân đã mạnh dạn đưa vào gieo cấy hơn 70% cơ cấu giống bằng các giống lúa có năng suất, chất lượng cao phù hợp với địa phương như: Nhị ưu 838, Thái Xuyên 111, LS1... 

Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, trong 5 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã phát động Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” tới mọi người dân trong xã. Xã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi (vốn đầu tư sản xuất, vốn vì người nghèo, vốn đầu tư nước sạch vệ sinh môi trường…). Kết quả, có 233 hộ nông dân được vay hơn 5,2 tỷ đồng; 70 hộ cận nghèo được vay hơn 1,7 tỷ đồng để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. 

Tuy nhiên, theo ông Trình Xuân Chử, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo XDNTM xã: do nguồn lực còn hạn chế, thu nhập của người dân còn thấp, thói quen trong sản xuất nông nghiệp nên các tiêu chí còn lại đều là các tiêu chí khó. Phát huy những thành tích đã đạt được, xã Vĩnh Lợi quyết tâm từng bước hoàn thành các tiêu chí còn lại. Để làm được, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Trước mắt, xã tập trung vào thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường, tiêu chí về trường học, nhà văn hóa.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Vĩnh Lợi ngày một đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Ngoài việc giữ vững các tiêu chí đã đạt được, Vĩnh Lợi đang tiến từng bước chắc chắn để hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước năm 2020. 

Bài, ảnh: Lại Huy

Tin cùng chuyên mục