Tiếng việt | English

Na Hang giải ngân vốn đầu tư công đạt 67% kế hoạch

- Sáng 1-12, UBND huyện Na Hang tổ chức họp đánh giá tiến độ thi công các công trình xây dựng và triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.


Toàn cảnh buổi họp

Tính đến ngày 30-11-2020, tổng kế hoạch các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất của toàn huyện là 432.129 triệu đồng. Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư trên 412.761 triệu đồng, kế hoạch vốn hỗ trợ sản xuất gần 19.400 triệu đồng. Hiện nay, huyện đã giải ngân 289.550 triệu đồng, đạt  67% kế hoạch vốn (vốn đầu tư đạt 66,61%; vốn hỗ trợ sản xuất đạt 75,39%).

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đồng thời đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Trong đó, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ lập các thủ tục đầu tư cho các công trình khởi công mới; tâp trung chỉ đạo việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định...

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục