Tiếng việt | English

Sơn Dương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

TQĐT - Ngày 26-10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14 mở rộng. Đồng chí Phùng Quang Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Sơn Dương dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phùng Quang Đông, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sơn Dương
dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018; cho ý kiến trực tiếp vào dự thảo kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện các kế hoạch, Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Trong đó, nêu lên những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh  nghiệp và cải cách chính sách bảo hiểm y tế… 

Hội nghị đã quán triệt Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28-8-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Kế hoạch số 219-KH/TU ngày 5-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng  (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”… 

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Bí thư Huyện ủy Phùng Quang Đông nhấn mạnh, để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu trong năm 2018, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao tạo sản phẩm sạch, an toàn, có giá trị kinh tế; thực hiện hiệu quả Chương trình “Mỗi xã 1 sản phẩm giai đoạn 2018-2020”. Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, phòng chống dịch bệnh; quan tâm thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội…                         

Tin, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục