Tiếng việt | English

Đạo nghĩa thầy trò

- Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống hiếu học. Dù ở trong giai đoạn nào của đất nước, ...

Chăm lo thế hệ măng non

- Nghị quyết số 73 ngày 10-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ ...

Tin xem nhiều

Thầy giáo mầm non ở vùng cao

- Trong những ngày tháng 11, tôi đến với Trường Mầm non Linh Phú (Chiêm Hóa), một ngôi trường nằm ở vùng sâu, vùng xa với điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn để gặp gỡ một ...

Vinh quang nghề cao quý

-Nghề dạy học luôn được cả xã hội trân trọng, ghi nhận là nghề cao quý bậc nhất trong những nghề cao quý. Đội ngũ nhà giáo tỉnh ta đang ngày càng lớn mạnh cả về chất và lượng, ...