Tin xem nhiều

Đa dạng phong trào thi đua của MTTQ và các đoàn thể

TQĐT - Phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các đoàn thể tỉnh phát động đã tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, đoàn kết thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cùng với việc triển khai ...

Vai trò của MTTQ các cấp trong công tác hòa giải ở cơ sở

TQĐT - Hòa giải ở cơ sở là hoạt động quan trọng trong giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong gia đình và cộng đồng dân cư, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, ổn định trật ...