Tin xem nhiều

Phát huy truyền thống: “Đi trước mở đường”

TQĐT - Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 28-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính thuộc Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là cột mốc đánh dấu sự ra đời của ngành ...

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế

TQĐT - Năm 2018, tỉnh phấn đấu tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,03% so với năm 2017. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6%, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng 4,13%… Các hoạt động dịch vụ, du lịch đều đạt kết ...