Tin xem nhiều

Na Hang tạo việc làm cho lao động

- Theo kế hoạch năm nay, huyện Na Hang tạo việc làm cho 1.730 lao động. Hiện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tư vấn, ...