Quyết tâm của Đảng, kỳ vọng của dân

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thống nhất cao ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm và Kết luận về tiếp tục đẩy mạnh việc ...

Chống dịch Covid-19 đang đi đúng hướng

Mặc dù đã có kinh nghiệm qua ba đợt dịch Covid-19 trước, nhưng đợt dịch thứ tư với biến thể Delta đã gây nhiều khó khăn, lúng túng. Với việc đưa ra ...

Tin xem nhiều

Giám sát những vấn đề cấp bách, cụ thể từ cơ sở

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ nhất Quốc hội (QH) khóa XV, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là các đoàn đại biểu QH, các vị đại biểu QH chủ động xây dựng, phối hợp với HĐND và các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện tốt các chương trình ...