Huyền kỳ Ông ba mươi

- Ông Ba Mươi - tên gọi khác của Hổ - là đối tượng đặc biệt trong cuộc sống vật chất ...

Quốc bảo Xứ Tuyên

- Giữa khung cảnh núi non hài hòa, tươi sáng của thôn Bảo Ninh, xã Yên Nguyên (Chiêm ...

Sức mạnh "mềm"

- Phát huy sức mạnh “mềm” văn hóa Việt Nam là phát huy sức mạnh nội sinh trong mỗi cá ...

Say điệu Páo dung

- Đến các bản làng vùng cao trong mùa xuân mới, chúng ta không chỉ ngây ngất trong ...

Mưa xuân ấm áp

- Nhớ những ngày cuối năm ngoái, sao mà lắm việc đến thế, con người hệt như cái chong ...

Hồn cốt Then

- Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhiều ...

Tin xem nhiều

Tích cực quảng bá văn hóa xứ Tuyên

- Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc với 3/4 diện tích là núi đồi với nhiều phong cảnh đẹp. Tỉnh có dân số không phải là nhiều song lại là nơi quần cư của 22 dân tộc anh em. ...

Nội lực để phát triển bền vững

- Văn hóa có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong dòng chảy chung của sự phát triển đất nước. Đây là một trong những đột phá chiến lược được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội ...

Một gương mặt tiêu biểu của thơ Việt Nam đương đại

Người đọc trong và ngoài nước, đặc biệt là những người yêu văn chương đều biết đến một nhà thơ Trương Đăng Dung bên cạnh một nhà nghiên cứu lý luận văn học Trương Đăng Dung khi tập thơ đầu tay của ông - “Những kỷ niệm tưởng tượng” đoạt ...

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

75 năm trước, khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn non trẻ đang phải đối phó thù trong, giặc ngoài, Đảng ta, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Và trong những ngày ...