Tiếng việt | English

Tin xem nhiều

Giải pháp thu thuế ngoài quốc doanh

- Năm 2020, ngành Thuế tỉnh được giao dự toán thu thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh là 650 tỷ đồng, chiếm gần 30% trong tổng thu ngân sách. Khoản thu thuế ngoài ...

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

- Ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến tăng trưởng chung của nền kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân. Để bù đắp vào khoản thiếu hụt này và đảm bảo giữ ...

Cơ hội từ sân chơi lớn

- Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cú huých lớn trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Trọng tâm của chương trình này ...