Tin xem nhiều

Bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

- Tháng 11-2018, huyện Yên Sơn thực hiện hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện thành Cơ quan Văn phòng huyện Yên Sơn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ...

Khi người dân được phục vụ

- Từng có một thời kỳ, những người dân khi có việc cần đến liên hệ tại các cơ quan nhà nước cảm thấy rất khó khăn, phải chờ đợi, thậm chí phải quen biết, nhờ vả mới có thể được ...

Trọng dân trong giải quyết thủ tục hành chính

- Cùng với những nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chú trọng xây dựng ...