Dấu ấn cải cách hành chính

- Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nỗ lực, quyết tâm của các cấp các ...

Tin xem nhiều

Dấu ấn cải cách hành chính

- Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nỗ lực, quyết tâm của các cấp các ngành, năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến ...