Tin xem nhiều

Tiếp tục cải thiện Chỉ số PCI

- Cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được đánh giá là một trong những giải pháp quan trọng của tỉnh nhằm góp phần đảm bảo tăng trưởng bền vững cho nền ...

Sự cộng hưởng từ niềm tin của nhân dân

- Năm 2020, Tuyên Quang đã có sự bứt phá trên bảng xếp hạng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Từ vị trí thứ 42/63 năm 2019 Tuyên Quang đã vươn lên vị ...

Sơn Dương tăng cường cải cách TTHC

- Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư là một trong những khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ...