Hiệu quả hòm thư góp ý

- Với phương châm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, thời gian qua, tỉnh ta ...

Tin xem nhiều

Phục vụ người dân ngay từ đầu năm

- Với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã khẩn trương bắt nhịp công việc với quyết tâm cao, phấn ...

Góp phần cải cách hành chính

- Xác định việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là một giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, các cơ quan, đơn ...

Hiệu quả hòm thư góp ý

- Với phương châm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, thời gian qua, tỉnh ta đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính ở các cấp chính quyền cơ sở. Trong ...

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06

- UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 706/UBND-NC về việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh Đề án 06.