Tiếng việt | English

Tạo niềm tin

Tôi vừa đi chứng thực một số giấy tờ, thấy cán bộ công chức làm việc nhanh chóng, hiệu quả ...

Công khai việc làm sai

- Các địa phương trong cả nước đã thực hiện từng bước có hiệu quả cải cách thủ tục hành ...

Tiết kiệm và hiệu quả

- Mỗi một cuộc họp với cả đống văn bản, giấy tờ dần đang trở thành quá khứ khi các cấp, ...

Điểm sáng Lâm Bình

- Năm 2018, huyện Lâm Bình là địa phương dẫn đầu trong bảng đánh giá xếp hạng về chỉ số ...

Tin xem nhiều

Đơn vị đi đầu trong cải cách hành chính

- Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thời gian qua Sở Tư pháp đã nỗ lực thực hiện đồng bộ công tác CCHC. Kết quả, trong 5 ...