Tăng cường quản lý ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước vừa có Văn bản số 6597/NHNN-QLNH yêu cầu các đơn vị trong hệ thống chấp hành nghiêm túc quy định quản lý ngoại hối.

Tin xem nhiều

Quyết định phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

- Theo chủ trương này, Tuyên Quang được hỗ trợ nguồn vốn xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đi qua địa phận thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn và huyện Hàm Yên, chiều dài tuyến chính hơn ...

Thiết thực hỗ trợ phát triển nông nghiệp

- Để nông nghiệp thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Việc thực hiện các chính sách đã mang lại ...