Không để chậm do chủ quan

- Nhằm bù đắp cho sự suy giảm của các động lực tăng trưởng khác, tỉnh đã đẩy nhanh tiến ...

Tạo lập môi trường kinh doanh hiệu quả

Theo thống kê từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trong năm 2022, cả nước có hơn 148.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay ...

Tin xem nhiều

Quả ngọt...

- Sơn Dương có lợi thế giáp với tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, gần Thủ đô Hà Nội. Phát huy lợi thế đó, huyện đã không ngừng nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), ...