Nhớ lời Bác dạy

- Ngày 19 và 20-3-1961, một niềm hạnh phúc lớn lao đối với cán bộ, nhân dân các dân tộc ...

Đạo đức là gốc

- Hơn 90 mùa xuân đã qua, Đảng ta đã khẳng định phẩm chất vĩ đại: “là đạo đức, là ...

Tin xem nhiều

Thực hành nêu gương Tân Tiến chuyển mình

- Thực hiện các quy định về nêu gương, Đảng bộ xã Tân Tiến (Yên Sơn) đã phát huy hiệu quả vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Từ đó, góp phần lãnh đạo thực hiện ...

Đạo đức là gốc

- Hơn 90 mùa xuân đã qua, Đảng ta đã khẳng định phẩm chất vĩ đại: “là đạo đức, là văn minh”. Năm qua, Đảng ta càng chứng tỏ phẩm chất đó trong việc lãnh đạo đất nước vững ...