Để không “nhắm mắt mà đi”…

Trong các khuyết điểm của cán bộ, đảng viên được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết tại cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” xuất bản năm 1947, khuyết điểm đầu ...

Cần phù hợp

- Kết luận cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với các tỉnh, thành phố toàn ...

Bác Hồ với báo Đảng

- Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, bước chân từng in dấu khắp năm châu bốn biển, ...

Tin xem nhiều

Vẹn nguyên những ký ức về Người

- Năm nay hơn 91 tuổi, ông Hoàng Văn Tam, thôn Làng Chạp, xã Trung Sơn (Yên Sơn) vẫn vẹn nguyên những ký ức về những lần được gặp Bác Hồ. Mỗi lần nhớ đến kỷ niệm đẹp này, đôi mắt ...

Sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

- Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Yên Phú (Hàm Yên) đã xây dựng kế hoạch triển ...

Những bàn chân lặng lẽ...

- “Đa phần cán bộ của đơn vị là người trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn. Tuy nhiên, cán bộ trẻ rất năng động, chịu khó học hỏi, cầu thị. Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo ...

Đảng bộ xã Trung Yên học tập, làm theo Bác

- Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), đã trở thành phong trào ...

Học Bác trong mỗi việc làm cụ thể

- Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công đoàn ngành Y tế Tuyên Quang luôn chú trọng bằng những việc làm cụ thể. Qua đó, góp phần hoàn ...