Nhớ lời Bác dặn

- Ngày 19 và 20-3-1961, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang vinh dự được đón Chủ tịch ...

Làm theo Bác để dân tin

- Học Bác “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức ...

Tết đến Bác thăm dân

- Tết đến, Xuân về, các gia đình, dòng họ thường quần tụ vui tết chúc Tết, mừng tuổi ...

Như Bác hằng mong...

- Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về cả dân tộc Việt Nam lại hân hoan, tưng bừng đón chào năm ...

Tin xem nhiều

Thiết thực những việc làm theo Bác

- Những năm qua, học và làm theo Bác đã dần đi vào nền nếp, trở thành việc làm tự giác ở nhiều tập thể đơn vị, tổ chức dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên của cấp ủy, ...

Vận dụng quan điểm cán bộ phải “cả gan làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng phẩm chất “dám làm” của người cán bộ, đảng viên hiện nay

“Dám làm” là phẩm chất đặc biệt, được Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh trong chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên hiện nay. Ngược lại với “dám làm” là sợ trách nhiệm, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng mà không bảo vệ, thấy ...

Thi đua làm theo lời Bác

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) trên ...