Điểm đến Soi Tình Húc

- Thành phố Tuyên Quang với biểu tượng sông Lô, núi Dùm đã đi vào thơ ca nhạc họa. Việc ...

Trải nghiệm Hồ Nà Nưa

- Bơi mảng - hát Then trên hồ Nà Nưa tại Khu du lịch Quốc gia Tân Trào (Sơn Dương) đang ...

Tin xem nhiều

Điểm đến Soi Tình Húc

- Thành phố Tuyên Quang với biểu tượng sông Lô, núi Dùm đã đi vào thơ ca nhạc họa. Việc khai thác dòng sông cho phát triển du lịch của Tuyên Quang vẫn ở dạng tiềm năng. Đầu hè nay ...

Trải nghiệm Hồ Nà Nưa

- Bơi mảng - hát Then trên hồ Nà Nưa tại Khu du lịch Quốc gia Tân Trào (Sơn Dương) đang trở thành điểm đến thu hút nhiều khách trong và ngoài tỉnh mỗi khi đến với Sơn Dương. Đến ...

Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch

- Những năm gần đây, loại hình du lịch nông nghiệp của tỉnh ta phát triển dựa trên điều kiện tự nhiên sẵn có, từ đó tạo mối liên kết đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sự tham gia trực ...