Tiếng việt | English

Vi rút trì trệ

- Tại cuộc họp thường trực Chính phủ mới đây, Thủ tướng đã chỉ ra một “vi rút” mới đang ...

Tin xem nhiều

Hành động cụ thể

- Trong cuộc họp thường kỳ Chính phủ vừa tổ chức tuần qua, nói về nhiệm vụ năm 2020, Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ đưa ra các giải pháp đột phá trong các ngành, lĩnh ...

Làm rõ sự cần thiết ban hành các nghị quyết

- Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như nghị quyết về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục ...

Đảng mạnh bắt nguồn từ chi bộ tốt

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt”. Thấm ...