Tiếng việt | English

Đảng viên đi trước

- Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương ...

Thêm chuyển biến mới

- Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng có nhiều điểm mới. Đáng chú ý là Đảng đã ...

Sẽ quyết liệt hơn

- Tinh thần kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ...

Tin xem nhiều

Người đánh thức “mầm thiện”

- “Ở đời không có con đường cùng”- là lời động viên khích lệ mà Trung tá  Lê Quang Hiệp, Phó Giám thị Trại giam Công an tỉnh luôn dành để động viên những người lầm đường lỡ bước. ...

Để lợi cho dân

- Bộ Y tế vừa ra mắt Cổng thông tin điện tử công khai giá trang thiết bị vật tư y tế, giúp người dân có thể dễ dàng tra cứu giá của trang, thiết bị và hình dung ra mức giá dịch vụ ...