Chú trọng hơn nữa

- Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết số 28 về tiếp tục đổi mới ...

Chủ động “rửa tay”

- Trong buổi tiếp xúc cử tri mới đây, Tổng bí thư nhấn mạnh nếu không quyết tâm chống cho ...

Tin xem nhiều

“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

- Trải qua 92 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng ...

Tạo sức bật mới từ thôn, bản

- Đến thời điểm này, hầu hết các chi bộ thôn, bản, tổ dân phố đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Bước vào nhiệm kỳ mới, các chi bộ đã khẩn trương xây dựng chương ...

Nâng cao chất lượng cán bộ Hội phụ nữ cơ sở

- Để phong trào phụ nữ ngày càng phát triển vững mạnh, việc nâng cao chất lượng cán bộ Hội phụ nữ các cấp là yêu cầu cần thiết và luôn đúng trong mọi giai đoạn. Xác định rõ điều ...