Hướng về cơ sở

- Với phương châm "Đảng vì Dân, Dân tin Đảng" và "gần Dân để kết nối vạn Dân", thời gian ...

Liều thuốc hữu hiệu

- Cuối tuần qua, Chính phủ vừa ban hành Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng ...

Mong phát triển hơn

- Những ngày qua, nhân dân Tuyên Quang và cả nước được chứng kiến lễ hội thành Tuyên rực ...

Tin xem nhiều

Nhân lên sức mạnh của Đảng

- Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của Đảng và của cả hệ thống chính trị nhằm phát huy cao nhất tính tập trung dân chủ của ...

Ngăn chặn “sóng ngầm” tà đạo

- Nếu như trước đây, các tà đạo thường có triết lý đơn giản, chủ yếu hướng đến các đối tượng nhẹ dạ, cả tin, dân trí thấp hoặc người dân sống tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa điều ...