Tự soi tự sửa

- Đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng ...

Đừng làm con nhộng trong tổ kén

Đại dịch Covid-19 tác động, ảnh hưởng toàn diện, sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong bối cảnh chồng chất khó khăn và thách thức, một bộ ...

Thật thà “ba cùng”

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Mong cán bộ ta cẩn thận từng lời nói, từng ...

Tin xem nhiều

Sơn Dương đổi mới giao việc đột phá

- Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Dương đã có nhiều chỉ đạo ...