Gắn chặt 2 nhiệm vụ

- Mới đây, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã bổ sung nội dung chỉ đạo ...

Tin xem nhiều

Sơn Dương đổi mới giao việc đột phá

- Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Dương đã có nhiều chỉ đạo ...