Trị bệnh "sợ trách nhiệm"

Thời gian gần đây, thực tế ở một số Bộ, cơ quan, địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức đã xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc; có tâm ...

Dám làm, dám chịu

- Tuần qua, khi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, các đại biểu Quốc hội tiếp tục ...

Mong sớm vào cuộc sống

- Sau hơn hai ngày làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ ...

Tin xem nhiều

Không tự bằng lòng

- Theo Tổng cục Thống kê, kinh tế - xã hội của nước ta đã trải qua 3 tháng đầu năm 2023 đầy biến động và thách thức. Điều này thể hiện qua mức tăng trưởng GDP chỉ đạt 3,32% - thấp ...