Thật trong sạch

- Trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969, Người căn dặn toàn thể cán ...

Tân Lập nhớ Bác Hồ

- Đúng những ngày thu, chúng tôi trở lại làng văn hóa Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương), ...

Tin xem nhiều

Hướng mạnh về cơ sở

- Xã Thượng Nông có 975 hộ, trên 4.820 nhân khẩu thuộc 9 thôn. Là xã vùng sâu, vùng xa, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số; đồng bào dân tộc Tày chiếm trên 80%. Quá trình thực ...