Tăng thêm niềm tin

- Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) ...

Như thế là bất thường

- Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố một loạt cán bộ lãnh đạo ở một địa phương, trong đó ...

Phục vụ trọn đời

- Danh sách các dịch vụ công cho người dân của trang Dịch vụ công quốc gia được mở đầu ...

Tin xem nhiều

Trách nhiệm người đứng đầu

- Sau hiệu quả của “giao việc, đặt hàng” thực hiện từ năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tiếp tục giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản ...

Hiện thực hóa khát vọng

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng cụ thể hóa thành những ...